انواع دانه های قهوه

دانه قهوه ، اولین پله نوشیدنی جادویی قهوه – قهوه تو

اولین سوال مهم این است که دانه قهوه چیست؟ زمانی که ما قهوه خود را می نوشیم باید بدانیم که این نوشیدنی جادویی از کجا و چگونه تبدیل به یک فنجان قهوه می شود. ادامه مطلب …

کدام قهوه

کدام قهوه برای من بهتر است؟ – قهوه تو

جدای از افرادی که سالها و ماه هاست که قهوه می نوشند و می دانند چه طعمی واقعا برای آنها دلچسب است، بسیاری از افرادی که تازه میل به شروع نوشیدن منظم قهوه دارند، با این سوال رو به رو هستند که کدام قهوه بهتر است؟ ادامه مطلب …